Järnvägslänkar

Styrande och vägledande dokument
Här kan du söka efter styrande och vägledande dokument utgivna i Trafikverket.

ProjectWise/IDA i Trafikverket
ProjectWise är ett IT-system som stödjer gemensamma arbetsprocesser, informationshantering och dokumenthantering. Systemet används främst för konstruktions- och anläggningsinformation, men också som rent dokumenthanteringssystem.

Mina sidor Trafikverket.se
Min sida är Trafikverkets nya inloggning till deras IT-system.

BIS - Baninformation
BIS är Trafikverkets datasystem för att lagra och hämta information om banrelaterade anläggningar och händelser.


BESSY och Besiktningsplan
BESSY är ett system för genomförande av säkerhets-, underhålls- och övertagandebesiktning av Trafikverkets fasta järnvägsanläggningar.

Underlag till linjebok
Underlag till linjebok utgör en aktuell sammanställning och beskrivning av järnvägsanläggningens infrastruktur. De består av ett antal dokument som beskriver den järnvägsanläggning som Trafikverket har ansvar för.

GAD – geografisk anläggningsdatabas
Geografiska anläggningsdatabasen GAD lagrar förvaltningsdata som baseras på geografiska koordinater.

Ebbot – beställning av järnvägstekniska ritningarjärnvägstekniska ritningar
Ebbot ersätter det tidigare systemet Emil. Där kan användaren söka och beställa förvaltningsdata inom samtliga järnvägstekniska områden, i form av exempelvis ritningar, direkt via sin webbläsare. Inga andra programvaror behövs.

PATCY
Syftet med Patcy är att effektivisera projekteringen av ATC åt Trafikverket. PATCY används av projektörer för att dokumentera och överföra ATC-projektering (Automatic Train Control) till baninformationssystemet BIS.

Verktygslådan Cst
Här hittar du som arbetar som signalprojektör hjälpmedel för effektiv och säker projektering av Cst signalställverk.

Förvaltningsdata
Förvaltningsdata är ett samlingsbegrepp på olika typer av data, handlingar och information som behövs för drift, underhåll och projektering av järnvägen.

Geoteknik
Med geoteknik avses byggteknik i jord för att förebygga skred och begränsa sättningar.

Materialservice
Trafikverket Materialservice försörjer den svenska järnvägens infrastruktur med tekniskt godkänt järnvägsmaterial och tjänster.

Batman
Batman är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk, exempelvis färjelägen och stödkonstruktioner.